Visie

De visie van onze school:

Op de Heerevelden zijn we doorlopend op zoek naar de centrale vraag “Hoe loopt de ontwikkelmotor van het kind”? De ontwikkelmotor van een kind loopt goed als het kind kan zeggen:

– Ik voel me groot
– Ik kan het ……. Zelf!
– Ik ben in verbinding

Verschillende zaken hebben invloed op de ontwikkelmotor, zaken waar we als team scherp op zijn en doorlopend aan werken:

– We stimuleren de betrokkenheid en het welbevinden van de
kinderen
– We laten kinderen zelfstandig leer- en denkfuncties uitvoeren
– We bevorderen pro-sociaal gedrag (recht doen aan jezelf en recht
doen aan de ander)
– We halen hoge opbrengsten (opbrengsten die recht doen aan de
capaciteiten van het kind)

Wij hebben op school oog en aandacht voor 3 belangrijke basisbehoeften van kinderen:

1)   Autonomie; zelf veel doen, initiatief nemen, verantwoordelijk
zijn voor eigen keuzes
2)   Relatie; het gevoel erbij te horen, ergens deel van uitmaken,
gewaardeerd en geaccepteerd te zijn
3)   Competentie; datgene leren wat je ook aankunt: niet te moeilijk
en ook zeker niet te makkelijk

Voor de rol van de leerkracht bij ons op school betekent dit dat hij/zij in staat moet zijn kinderen optimaal te begeleiden in hun streven naar autonomie. Dat hij / zij in staat moet zijn om de kinderen zoveel als mogelijk leerstof op maat te geven. Dat hij/zij in staat moet zijn om een goed groepsklimaat te bevorderen.

Omdat niet alle leerlingen op hetzelfde niveau zitten (en dat hoeft ook niet) vindt bij  een aantal onderdelen van de verschillende vakken instructie in kleinere groepen plaats.

Wij vinden een rustig en duidelijk gestructureerd klimaat in onze school belangrijk, daarom maken wij heldere afspraken met de kinderen. Ook besteden wij veel aandacht aan normen en waarden.